مصیبت اطرافم کم نبوده این روزها 

همه اش را،منظورم آنهاییست که مربوط به زندگی خانوادگی ام میشد، برایتان گفته ام ...

حال و روز خوشی که ندارم هم، از دیدتان پنهان نمانده ...میدانم !

در مراسم عموجان حرف بود از طفلان معصومی که سوختند و اگر درست یادم بیاید همین پریشب بود که خبر فوت یکی از آن فرشته ها را دادند 

همه تصاویر این چند روز دور سرم میچرخید تا امروز که شنیدم از الان تا قیامت بابت همه ی اتفاقات عذر خواهی شده 

راستش را بخواهید آبی بود روی آتش 

اصلا خیالم راحت شد

با این عذرخواهی مادام العمر که قطعا دیجیتال است و تند تند آپدیت میشود آثار سوختگی از دست و صورت طفلان معصوم پاک میشود 

باور کنید همین عذرخواهی بدون تاریخ انقضا، آن طفل معصوم که پریشب جان داد را جان دوباره میبخشد 

مادرش حسرت دیدنش را دیگر نخواهد داشت، برمیگردد ...درس میخواند ...بزرگ میشود  آرزوهای خانواده اش را تحقق میبخشد

تمام شد!شما هم جمع کنید بساط غصه خوردن را !چاره بهتر از این میخواستید؟

بروید پی هزینه کردن برای آخرتتان شما را چه به نگرانی برای بچه های معصوم یک روستا

فکر میکنم از این سرمایه گذاریها اس ام اسی اش هم هست اس ام اس میفرستی و میخری آن دنیایت را خب همین کافیست 

همگی بعد از پرداخت فیش موبایلهایمان سرمان را راحت میگذاریم روی بالش و خیالمان راحت است که از ما تا ابد عذرخواهی شده...