لیلا خانم دارد تند و تند سنگهای کف خانه را میسابد من نشسته ام روبرویش و فکر میکنم چه کار بیهوده ای میکند...اگر قرار شود که بار ببندم و بروم 

گوشه گوشه ی خانه ام را با چشمهایم میبلعم 

مبلهایی که تازه و نو نشسته اند  دهن کجی میکنند به آن همه ذوق و شوقم برای انتخاب پارچه 

گلدانی که امسال عید بعد از چند سال زندگی با کمی دلخوشی به خانه آوردم 

اتاق خوابم و بالکن محبوبم که رو به حیاط است 

پنجره های دوست داشتنی پذیرایی 

اتاق دخترکم ...وای...اتاق پرنسسی و صورتی دخترکم...

همه و همه شان مرا با استیصال نگاه میکنند

یاد فردا می افتم 

پنج شنبه است!

 

این پنجشنبه های لعنتی که قصد ندارند مرا راحت بگذارند و این کارخانه ای که همیشه برای من یادآور تلخی و سختی ست

فردا پنج شنبه ی سرنوشت ساز من است

بی مبالاتی و بیخیالی و بی حساب پول برداشت کردن دو برادر "د" باعث شده بدهی وحشتناکی روی دستشان بماند 

4 میلیارد تومان!!!

حالا نزدیک سر رسید چکهاست!

به هم ریخته اند و پریشان 

مثل غرق شده ای که به هر سو چنگ می اندازد تمام دوندگی هایشان را میکنند که خودشان را نجات دهند 

نه فقط خودشان بلکه کارخانه ی ضرر سازشان را 

و این شروع دردسر های من است

حاج آقا هیچ کدام از خانه ی های پسرانشان را به نام خودشان نخریده که به دلیل اختلاف در مناطقی که زندگی میکنند یکی بیش از ان یکی سود نکند و دست آخر همه چیز مساوی تقسیم شود همین منطق ایشان حالا شده است بلای جان زندگی من!

تصمیم دارند خانه ها را بفروشند که کارخانه بمانند 

کارخانه ای که همسر من حتی هفته ای یکبار هم نمیرود

کارخانه ای که عملا هر چه سود داشته به برادران "د" رسیده و ما زندگی مان را تقریبا جدا کرده ایم 

کارخانه ای که حالا که ضرر داده مال ما هم شده!!!

کارخانه ای که همه میدانند با این اوضاع اقتصادی جهنمی کشور گل و بلبل دیگر سرپا نخواهد شد و من و همه ی آنهایی که از نزدیک در جریان زندگی ما هستند میدانیم که اگر املاک فروخته شود دیگر رفته است که رفته ...

فردا میروم به دیدن حاج آقا 

میخواهم رودربایستی را کنار بگذارم 

میخواهم بروم و بایستم 

برای زندگی ام 

برای دخترک ام 

برای هر آنچه که دارم 

میخواهم بروم و بگویم حاضر نیستم کاشانه ام را،خانه ی دوست داشتنی ام را برای کارخانه ای بدهم که برای من چیزی جز رنج نداشته 

اینبار خواهم ایستاد 

خواهم ایستاد

از همه تان خواهش میکنم فردا برایم انرژی مثبت بفرستید بتوانم محکم باشم خانه ام را از دست ندهم

قانعشان کنم ...

حالم خوش نیست ...خسته ام ...خسته