شازده کوچولو کار جالبی کرده است!شما هم اگر دوست داشتید بنویسید!وبلاگ دارید همانجا و اگر ندارید بخش کامنتهای این پست با افتخار در خدمت شماست!

هوا را از من بگیر "خاطراتم" را نه!

هوا را از من بگیر "نوشتن" را نه!

هوا را از من بگیر "عشق به زندگی" را نه!

هوا را از من بگیر "دخترک" را نه!

هوا را از من بگیر "مونس" را نه!

هوا را از من بگیر "دوستان و خانواده ام "را نه!

هوا را از من بگیر "قضاوت نکردن ام" را نه!

هوا را از من بگیر "لپتاپم" را نه!

هوا را از من بگیر "آش دوغ" را نه!

هوا را از من بگیر "دمنوش هایم" را نه!

هوا را از من بگیر "مداد لبم" را نه!

هوا را از من بگیر "نقاشی" را نه!

هوا را از من بگیر "لاکهایم" را نه!

هوا را از من بگیر "موسیقی" را نه!

هوا را از من بگیر "آشپزی" را نه!

هوا را از من بگیر "عاشقی" را نه!

هوا را از من بگیر "غرورم" را نه!

 و در آخر

هوا را از من بگیر "خانه ی امن وبلاگی ام و مهربانانم" را نه!