اینجا کلی کار سرم ریخته!غذا رو آماده میکنم تند تند زمین آشپزخونه رو تِی میکشم چون وقتی مامان به توصیه پزشکش تو خونه چند قدمی راه میره میبینم که با چشمش همه جا رو چِک میکنه اگه لک و خاک ببینه یه جوری میره تو خودش ولی هیچی نمیگه و به روش نمیاره،اما میدونم تو دل خودش میگه "کاش حالم خوب بود تمیز میکردم خونه رو"!
غذای جدا برای مامان درست میکنم،واسه بابا تند وتند چایی میبرم،زود زود چایی دم میکنم که تازه دم باشه چون اگرم نباشه به روم نمیاره ولی میدونم تو دلش میگه "کاش مامان حالش خوب بود اونوقت میدونست من چایی تازه دم دوس دارم!"
موقع انتخاب نوع غذایی که قراره درست کنم باید یادم باشه خورش کرفس،قیمه،فلفل دلمه،گوجه با پوست،مرغ و...دوست نداره!"عماد" رو میگم!تنها برادرم!
دلم نمیخواد کمبود مامان توی این چند روز به چشم کسی بیاد تا راحت استراحت کنه و بدونه همه چی خوبه!
خیلی خسته م خیلی زیاد !ولی شادم !میگم و میخندم !از رخوت و افسردگی دائمی که توی خونه خودم دارم خبری نیست!
عصر که میشه دیگه از اون اضطراب همیشگی که نزدیک اومدنِ "مرد" به خونه ،میاد سراغم خبری نیست.
انگار مهم نیست که کِی میاد و چی میگه،انگار که اینجا جام امنه و اون هیچ وقت نمیتونه اینجا اذیتم کنه.
آخر شب یهو حس ضعفم انقدر زیاد میشه که دیگه نمیتونم بایستم مجبور میشم برم بیمارستان فشار خونم 6 روی 4 !!
سِرُم تزریق میکنن،مامانبزرگ که متوجه میشه میگه "فردا خودش میاد خونه ی مامان و مراقبش میشه."این چند روز یه نفس کار کردم اما حس خوبی داشتم با اینکه حالم بد شد و مامان دیشب مجبورم کرد بیام خونه!
به قول مامان : "آدمِ کار نکرده! دوروز که کار بکنه مریض میشه دیگه! نیشخند
حالا میفهمم چرا مامان انقدر خسته میشه هر روز...

دیروز عصر مامان بهم میگفت : بابا گفته هر لحظه عسل حس کرددیگه نمیتونه ادامه بده بیاد اینجا تا من حق این "مرد" رو بذارم کف دستش!
انقدر حالم خوب شد وقتی اینو شنیدم کلی خدا رو شکر کردم ،تازه مامان گفت حتی اگه دیدی نمیتونی واسه شاغل شدن صبر کنی و توی این فاصله کاری کرد که نخواستی بمونی نگران هیچی نباش تمومش کن و برگرد!
خوشحالم که هستن تو زندگیم کسایی که نمیخوان الکی چیزی رو که خرابه و درست نمیشه درستش کنن !خوشحالم که درکم میکنن و توقع ندارن عذاب رو ادامه بدم، دوسشون دارم و از خدا میخوام برام حفظشون کنه...


پ.ن:ممنونم ازتون که دعا کردید واسه مامان،خدا رو شکر حالش خیلی بهتره!
دوستتون دارم یه دنیاااا