ای خداوند متعال بابت اینکه دوتا دست به ما دادی که گاهی پشت گوشمون بکشیم و مطمئن بشیم که مخملی نیستن واقعا ازت ممنونم!! 
(جسارتا این بنده هاتون بدجوری آدمو به شک می اندازن آخه )