راننده ی آژانس محترم 
برادر من !پدر من!عمو جان !دایی!چی صدات کنم اثر گذار تر باشه؟؟؟
خب شما مسافر که سوار میکنی مسئول سلامتیش هستی،اینکه اینجوری وسط اتوبان لایی میکشی بعد بلند میخندی و به راننده هایی که به نشونه ی اعتراض بوق میزنن عرض ارادت میکنی اونهم با اون الفاظ و حرکات ،اصلا فکر نمیکنی اون بیچاره ای که اون پشت رو صندلی نشسته چرا ناخناشو فرو کرده توی روکش صندلی بغل دستت؟؟؟
اصلا با خودت میتونی تصور کنی که بنده چندبار سعی کردم  لبهام رو باز کنم و چند تا واژه ی شیک و مجلسی بذارم تو پاکت تقدیمتون کنم منتها هی خودمو کنترل کردم؟؟؟
خواستم از همین تریبون بهت بگم،اگه جای من یه آدم بی اعصابتر از من بود که زده بود لهت کرده بود!بعـــله!
نکن پسرجان نکن!!
این کارا رو میکنی هم خودتو هم ماشینو له میکنی،بقیه رو هم بدبخت میکنی!بی تشکر
مسافر امروزتون که هنوز شربت آب قند دستشه و دست و پاش میلرزه!