آزادیتان گوارای چشمان منتظر به در....

براین عقیده ام که انتظار معجزه داشتن آن هم در شرایط موجود عاقلانه نیست....همین اتفاق برای آنان که مدام ساز منفی شان کوک است شاید دلیل خوبی شود تا اندکی سکوت کنند...شاید هم تامل... 


پ.ن:همچنان در سفر به سر میبریم و به محض بازگشتن از سفر و دسترسی به اینترنت به اصطلاح پرسرعت !!پاسخگوی آنهمه عشقی که در کامنتهای پست قبل به من دادید،خواهم بود که صدالبته هیچ پاسخی درخور اینهمه مهربانی نیست....

/ 0 نظر / 4 بازدید