"مامان" که باشی...

"مامان" که باشی یه وقتا یادت میره خودت هم هستی....
"مامان" که باشی یه شبایی توی زندگیته که وقتی موقع خواب توی آینه نگاه میکنی تازه می فهمی از صبح که صورتت رو شستی دیگه خودتو توی آینه ندیدی...
"مامان" که باشی همیشه وقتی بچه ات تب دارد انگشت اتهام به سوی توست هر چقدر هم که خودت از درون بسوزی...
"مامان" بودن خیلی خوبه نمیذاره خودخواه باشی....
"مامان" که باشی هر بار که صدایت میکند پاهایت سست میشود نمی توانی بگذاری و بگذری حتی اگر روی آتش ایستاده باشی...

/ 4 نظر / 74 بازدید
مهرنوش

خیلی زیبا بود...[گل][گل]

کافه پیانو

مامان بودن نه تنها جسمتو بلکه روح و فکرتم درگیر میکنه

متين

چقدر اين نوشته دلچسب بود.. [قلب]