یادم بمااااند!!!

یادم باشد دیگر میان آدمهایی که همیشه
همه چیز و همه کسشان دور و برشان است

از غربت حرفی نزنم
....

 

 

 

مشغول گودر خوانی بودم که این جمله نظرمو جلب کرد همونی بود که الان دوروزه میخوام به خودم بگم ولی هی یادم میره.....

/ 3 نظر / 5 بازدید