گاهی وقتها باید نصمیم بگیری آدم بدی نشوی ...درد دارد اما وقتی عادت نداری به بدی کردن بهتر است راه روشن تری را در پیش بگیری خصوصا وقتی جای زخمهایت را میبینی و میدانی طاقت خیلی چیزها را نداری!

/ 0 نظر / 34 بازدید